Jump to content
The library informs: Lånetiden för e-böcker är 28 dagar och du kan låna en bok per vecka. Biblioteket har ett kostnadstak per kvartal och när maxgränsen är nådd går det inte att låna fler e-böcker förrän nästa kvartal startar.

Biblio – The digital library on your mobile phone.

You can now download your new book app, Biblio! Here you can search, explore, borrow, read and listen to digital books – both streamed and downloaded. Simply log in using your normal library login and see what titles the library has to offer. The Biblio app has been developed by Axiell Media and is included in the basic digital book service to Swedish libraries.